Homeaeنظر باهنر درباره عملکرد اژهای/ روایت قالیباف از وظیفه مسئولان در قبال...

نظر باهنر درباره عملکرد اژهای/ روایت قالیباف از وظیفه مسئولان در قبال مردم/ رتبه ایران در استفاده از…

البته حساسیت هند به این دلیل است که چون این کشور خود باغهای کیوی دارد، احتمال سرایت این آفت به باغهایشان داده است در حالی که همین محصول به امارات صادر میشود و ممنوعیتی در این زمینه نداریم. در این رابطه مقدار سموم استفاده شده در تولید این محصولات…

Must Read

Related News