Homeaeae-twمهمترین رویدادهای اقتصادی ترکیه و جهان در سال 2021

مهمترین رویدادهای اقتصادی ترکیه و جهان در سال 2021

…را به اتهام ربودن روزنامه نگار و فعال حقوق بشر آمریکایی و هدف قرار دادن مخالفان ایرانی در سایر کشورها تحریم کرد – مدیر … تفاهمنامه همکاری میان بانکهای مرکزی ترکیه و امارات متحده عربی به امضا رسید – اقتصاد ترکیه در سه ماهه سوم امسال 7.4 درصد رشد…

Must Read

Related News