Homeaeابعاد نگرانکننده میلیونها دلار واردات سمی!

ابعاد نگرانکننده میلیونها دلار واردات سمی!

…ندارد. در این مدت اخبار متناقضی هم از برگشت محصولات صادراتی به ترکمنستان، ازبکستان، امارات و هند نیز مطرح بوده است که هنوز وضعیت کاملا مشخصی در رابطه با آنها وجود ندارد و گاها بحث سموم در این موارد نیز مطرح است. اینکه سالانه مصرف سموم و کودهای…

Must Read

Related News